Muhtar Meclisi

YÜRÜTME KURULU

Ad
Soyad
Görev
Şener
Doğan
Başkan
Süleyman
Çatalbaş
Yürütme Kurulu Üyesi
Yusuf
Polat
Yürütme Kurulu Üyesi
Ali
Öztürk
Yürütme Kurulu Üyesi
Halil
Kılınçaslan
Yürütme Kurulu Üyesi
Recep
Topal
Yürütme Kurulu Üyesi
Özlem
Kanmetin
Yürütme Kurulu Üyesi
Fatma
Öztürk
Yürütme Kurulu Üyesi
Davut
Tekin
Yürütme Kurulu Üyesi

Faaliyetler