Kadın Meclisi

YÜRÜTME KURULU

Ad
Soyad
Görev
Aydan
ERSEZEN
Başkan
Nevin
ÇAĞIRGAN
Yürütme Kurulu Üyesi
A. Dilek
OLCAY
Yürütme Kurulu Üyesi
Rahşan
KALE
Yürütme Kurulu Üyesi
Ayşe
YILDIZ
Yürütme Kurulu Üyesi
Gülşen
TEMEL
Yürütme Kurulu Üyesi
Mine
UYGUR
Yürütme Kurulu Üyesi