22 Mart Dünya Su Günü Farkındalık Basın Açıklamamızı Yoğun Bir Katılımla Gerçekleştirdik...

23.03.2022 0:00

etkinlikgorsel

etkinlikgorsel

etkinlikgorsel

etkinlikgorsel

etkinlikgorsel

etkinlikgorsel

etkinlikgorsel

etkinlikgorsel

etkinlikgorsel

Konak Kent Konseyi, Konak Belediyesi’nin birlikte düzenlediği Birleşmiş Milletlerin bu yıl ki Temasının “Yeraltı Suları ve Görünmezi Görünür Kılmak” olduğu ve “Su Yaşam Hakkıdır. Hakkımıza Sahip Çıkıyoruz” Basın açıklamamızda Disk, Kesk, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Tabipler Odası, İzmir Barosu, Ege Kent Konseyleri Birliği, İzmir Kent Konseyleri Birliği, İzmir Kent Konseyi, İzmir Yaşam Alanları ve Egeçep’in İmzacı olduğu basın metni yoğun bir katılımla Türkan Saylan Kültür Merkezi Önünde kamuoyu ile paylaşıldı.

Etkinliğe Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Siyasi Parti temsilceleri, TMMOB’a bağlı odalar, İzmir Kent Konseyleri Birliği Dönem Sözcüsü ve Çiğli Kent Konseyi Başkanı İbrahim İncesu, İzmir Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Adnan Akyarlı, Ege Kent Konseyleri Birliği Dönem Sözcüsü ve Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, Bayraklı Kent Konseyi Başkanı Ali Nuri Köse sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri, sendika temsilcileri, Konak Belediyesi Meclis üyeleri ve Muhtarlar katıldı.

Basın Açıklaması öncesinde kurum temsilcilerinin mesajları dikkat çekti. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur;  “Su kaynaklarımızın tehdit edecek hiçbir adıma müsaade edilmemelidir. Çünkü su, Dünyanın en önemli kaynağıdır. Su yoksa Hayat Yoktur” dedi.

İzmir Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Adnan Akyarlı Dünya Su Günü bağlamında hepimize düşen bir görevi belirtmek isterim. SUYUN SUYUNA GİTMEK. Bunu başarırsak, yaşamımızın temel bileşenleri arasında yer alan SU, beslenmekten eğlenmeye her alanda paydaşımız olur. Başaramazsak, her durumda zararları ile karşılaşacağımız bir düşman kazanırız. Ülkemizde İzmir başta olmak üzere aklı ve bilimi önder alarak SUYUN SUYUNA GİDEN yerel yönetimlerimiz var. Merkezi yönetim için aynı şeyi söylemek olanaksız. Taşkınlar, kuraklık yaşamı tehdit ediyor. Dünya Su Günü bize bir sorumluluk yüklüyor. Tüm yönetim düzeylerine SUYUN SUYUNA GİDEN bir anlayışı egemen kılmak.

Çevre Mühendisleri Odası adına Helil İnan Kınay BM bu yıl ki temasının “Yeraltı Suları” olduğunu hatta Görünmezi Görünür kılmak ve bu suların gelecek kuşaklara temiz ve sağlıklı bir şekilde aktarılması için Çevre Mühendisleri Odası adına her türlü desteğe hazır oldukları ifade etti. 

Basın Açıklamasını okuyan Ege Kent Konseyleri Birliği Dönem Sözcüsü ve Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu;  “2022 Yılı Dünya Su Günü Teması ile “Yeraltı Suyunu Görünür Kılmak” hedefleniyor. Bizler Suyumuza yönelik tehditleri, tüm canlılara ait olan su, toprak, doğal varlıklarımızın özelleştirilmesi, çok uluslu şirketlerin eline geçmesi süreçlerine karşı mücadeleyi de görünür kılmayı sürdürüyoruz. Sulak alanlarımızın, su varlıklarımızın yaşamın sürdürülebilirliği açısından hayati öneme sahip olduğu için bizler tüm bu olumsuzluklarla mücadele ediyoruz. Bizler yaşamsal sorumluluğumuzun, yükümüzün ağırlığı ve örgütlü mücadele bilinci ile, Suyun en temel yaşam hakkı olduğu gerçeğinden yola çıkarak, suyun özelleştirilmesi, metalaştırılması, ticarileşmesine HAYIR diyoruz” dedi.