Konak Kent Konseyi Engelli Meclisimiz Engellililerin Yapısal Sorunlarının Çözümünde Birleştirici ve Kararlı.

24.12.2021 13:00

etkinlikgorsel

etkinlikgorsel

etkinlikgorsel

etkinlikgorsel

etkinlikgorsel

etkinlikgorsel

Basına ve Kamuoyuna

Konak Kent Konseyi Engelli Meclisi olarak 26 Kasım 2021 tarihinde “Engelli Kim?” konulu arama konferansı gerçekleştirdik. Engelli yurttaşlarımız, yaşama entegrasyonlarında yaşadıkları sorunları kendi ifadeleriyle paylaşma imkanı buldular. Toplantının çıktıları, önümüzdeki süreçte düzenleyeceğimiz çalıştaylara da yol gösterici olması bakımından ayrı bir önem arz etmektedir. Bu çıktıları kamuoyuyla paylaşarak önümüzdeki süreci mümkün olduğunca fazla paydaşla beraber yönlendirmek istiyoruz. 


Ortak aklı oluşturmaya çalıştığımız toplantımızda gündeme getirilen sorunları dört ana başlıkta toplayabiliriz: 1- Kent ve Yaşam, 2- İstihdam, 3- Sosyal Güvenlik,  4 – Mülteci Engelliler. Söz konusu başlıklar arasında bir önem sıralaması yapmak mümkün değildir. Sorunların, birbirine paralel süreçlerde çözümlenmesi kaçınılmazdır. Belirli çözümleri öncelikli olarak ele alıp bir kısmını görmezden gelmek atılan adımlardan kalıcı faydalar sağlanmasına engel olacaktır. Toplumsal yaşamda karşılaştığımız aksaklıkların bir bütün olarak gündeme alınıp değerlendirilmesi en sağlıklı yol haritası olacaktır.


Öncelikli olarak yapısal bir değişim ve çözüm sürecini hedeflemeliyiz. Bakış açımızı ve sorunlara yaklaşımımızı ortaklaştırdığımız oranda engelli bireylerin hayatlarına kalıcı dokunuşlar yapabiliriz. Bu süreçte, çözümleri ortaya koyma adına atacağımız bütün adımlarda, kamu erkini elinde bulunduran aktörleren önemli paydaşlarımız olacaktır. Atılacak adımların toplumsal barış ve huzura katkılarını arttırmamızın yolunun, ortak akıl süreçlerini sivil inisiyatifler ve bürokratik mekanizmadaki paydaşlarımızla birlikte güçlendirmekten geçtiğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz.


Ülkemizde yaşayan engelli bireylerin sorunları bir çok noktada ortak olsa da gerek mevzuat gerek uygulamalar yönünden mülteci engellilerin yaşadığı sorunlar için ayrı bir başlık açmakta fayda gördük. Bu sayede, yasal düzenlemelerin uygulamaları güçleştiren ya da önleyen pürüzlerinin daha hızlı bir şekilde çözümüne katkı sağlayacağımızı öngördük.


Bu başlık altında gönüllü bileşenlerin rolü ve önemi bir kat daha artıyor. Bu rolün önemini İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, 5 yaşına kadar olan çocuklara dağıtılan “Süt kuzusu” projesinde hep birlikte yaşadık. Mülteci çocuklara süt verilmesinin önünde yasal engeller bulunduğu gerekçesine, kent konseyleri ve sivil bileşenleri olarak tepki koyup bürokrasinin çözümden yana bir tavır almasının önünü hep birlikte açmıştık.


Acil müdahale beklediğimiz bir konu da engelli bakımını üstlenen ebeveyn sigortalıların kapsamının genişletilmesidir. Emeklilik hakkının da güvenceye alındığı geniş kapsamlı bir sosyal güvenlik düzenlemesi konusunda muhalefet partilerinin gösterdiği duyarlılığı bir an önce iktidarın da göstermesini talep ediyoruz.  Önümüzdeki süreçte kent konseyleri ve sivil bileşenler olarak konuyla ilgili girişimlerimizi artıracağımızı bu basın toplantısı vesilesiyle kamuoyuyla bir kez daha paylaşıyoruz.


Sosyal devletin sorumluluklarının, değişen yaşam koşullarıyla birlikte sürekli güncellenmesi gerekiyor. Bu güncelleme için de öncelikle kent konseyleri gibi kapsayıcı yapıların, bir çok yöntemi kullanarak, kamusal kurumların da dahil olduğu çözüm odaklı çalışmaları yapmaları gerekmektedir. Bu çalışmalardan çıkacak analiz, öneri, ve yönlendirici bilgilerin sorunların çözümü aşamasında yol gösterici olacağı artık şüphe götürmez bir gerçekliktir.


2022 yılında engellilerin hak ve talepleri noktasında daha etkin ve üretken süreçlerde bulunacağız. “Engelli Kim?” başlığıyla yaptığımız açık mikrofon toplantımızda bu süreci başlatmış olduk. Kent konseyleri olarak bu çözüm üretici ve birleştirici sorumluluğumuzu yerine getirirken sivil ve resmi bütün aktörleri de süreçlerin içinde olmaya davet ediyoruz.


Engelsiz bir dünyada yaşamak için çizdiğimiz yol haritasını İzmir ve Türkiye kamuoyunun bilgisine sunarız.

 Saygılarımızla


    Konak Kent Konseyi Engelli Meclisi