Konak Kent Konseyi | Konak Belediye Başkanımız

Konak Belediye Başkanımız Nilüfer Çınarlı Mutlu

faaliyetgörsel

Vatandaşların yerel yönetimde hem karar alma süreçlerine hem de kararların uygulanmasına yönelik denetimlere katılımını sağlayan Kent Konseyleri,  yerel demokrasinin en önemli dinamiklerindendir. Konak adına omuzlarında bu çok değerli sorumluluğu taşıyan Konak Kent Konseyi’mizle büyük bir uyum içinde ve dayanışma halinde çalışıyoruz. Konseyimize, yerel demokrasinin, kent vizyonunun, özellikle hemşerilik bilincinin geliştirilmesinde üstlendiği tamamlayıcı rol ve belediyemiz hizmetlerinin en etkin şekilde yürütülmesinde, çeşitlenmesinde sağladığı katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.