Çevre Meclisi

YÜRÜTME KURULU

Ad
Soyad
Görev
Yasemin
Sağlam
Başkan
Merih
Yücel
Yürütme Kurulu Üyesi
Hüseyin
Kızıldağ
Yürütme Kurulu Üyesi
Rezzan
Selçuk
Yürütme Kurulu Üyesi
Yüksel
Keleş
Yürütme Kurulu Üyesi
Musa
Pekerken
Yürütme Kurulu Üyesi
Efem
Bilgiç
Yürütme Kurulu Üyesi

Faaliyetler