Mumcu: Basın yasasının çıkartılması dezenformasyondur.

17.10.2022 0:00

etkinlikgorsel

Sosyal Medya Yasası'na tepkiler devam ederken bir açıklama da Ege Kent Konseyleri Birliği Başkanı Hamit Mumcu'dan geldi.

Ege Kent Konseyleri Birliği Başkanı Hamit Mumcu'dan Sosyal Medya Yasası'na tepki geldi. Basın yasasının çıkartılması dezenformasyondur... başlığı ile yayınlanan açıklamada; 'Dayatma mantığı ile getirilmek istenen yasa önerisinde, Türkiye Kent Konseyleri Platformu ve Ege Kent Konseyleri Birliği olarak önemsediğimiz “kişilerin ifade özgürlükleri” ve “sosyal medya özgürlüklerini” kısıtlayacak, resmen gözdağı ve sindirme politikaları mesajı olarak algıladığımız, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getiren 29. Madde ve amacının ne olduğu belli olmayan diğer hazırlıklar, daha fazla dezenformasyona yol açacağı görüntüsü vermektedir' denildi.

Yayınlanan açıklamanın tamamı şu şekilde;

“Dezenformasyonla mücadele” adı altında, Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilmek istenen yasa teklifinin; başta basın kuruluşları, sendikalar ve kamuoyu ile tartışılmadan ve görüşülmeden meclis gündemine alınmasının doğru bulmuyoruz.

Daha önce mayıs ayı içerisinde meclise getirilmek istenen ve tepki alarak ertelenen bu yasa önerisi; medya ve basın kuruluşlarını, sivil toplum kuruluşlarını, sendikaları, odaları, dernekleri, siyasi partileri ve vatandaşlarımızın temel hak hürriyetleri olan “İFADE ÖZGÜRLÜKLERİ”ni kısıtlamaya yönelik bir hamle olarak görmekteyiz.

Dayatma mantığı ile getirilmek istenen yasa önerisinde, Türkiye Kent Konseyleri Platformu ve Ege Kent Konseyleri Birliği olarak önemsediğimiz “kişilerin ifade özgürlükleri” ve “sosyal medya özgürlüklerini” kısıtlayacak, resmen gözdağı ve sindirme politikaları mesajı olarak algıladığımız, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getiren 29. Madde ve amacının ne olduğu belli olmayan diğer hazırlıklar, daha fazla dezenformasyona yol açacağı görüntüsü vermektedir.

Bundan önce sıkça yaşadığımız; haksız ve hukuksuz yapılan suçlamaların önünün açılacağına ve yasa tasarısındaki “halkı yanıltıcı bilgi yayma suç tanımlaması” adı altında verilecek suçların keyfi olabileceğine dair derin endişelerimiz bulunuyor. Bu yasa tasarısı ile seçim öncesi korku iklimini canlı tutmak; sansürü, oto sansürü ağırlaştırmak için tek sesli bir toplum yaratmak istediğine dair büyük kaygılar taşımaktayız.

Türkiye Kent Konseyleri Platformu ve Ege kent Konseyleri Birliği olarak başta “ifade özgürlüğü” olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin her alanda genişletilmesini, kısıtlayıcı yasalar değil tam aksine geliştiren yasaların meclis gündemine alınmasını istiyoruz. Bizler, tutuklu gazeteciler ayının sona erdirilmesi, yurttaşlar hakkında sadece sosyal medya paylaşımlarından dolayı açılan birçok temelsiz davanın geri çekilmesini beklerken; böyle bir yasının meclise getirilmek istemesi, akıllara “ülke seçimlere giderken iktidar ve ona yakın olan kesimler, kendilerini korumayı mı amaçlıyor” sorusunu getiriyor.

Daha fazla özgür ve demokratik bir ülke için mücadele veren bizler, Türkiye Kent Konseyleri Platformu ve Ege Kent konseyleri Birliği olarak başta “basın” alanındaki bileşenlerimizle tartışılmadan ve konuşulmadan “seçim öncesi” alel acele getirilen bu yasa teklifinin geri çekilmesini istiyoruz.