Konak Kent Konseyi ve Ege Kent Konseyleri Birliği olarak "Zeytin Yaşamdır". Basın Açıklamamız.

04.03.2022 11:00

etkinlikgorsel

BASINA VE KAMUOYUNA                                                                                           

 

Zeytin Yaşamdır…

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, zeytinlik alanlar maden faaliyetlerinde kullanılabilecek. Yapılan bu düzenleme 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunu’na tamamen aykırı. Kanunun 20. maddesine göre "Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az üç kilometre mesafede, zeytinliklerin bitkisel gelişimini ve çoğalmalarını engelleyecek kimyasal atık oluşturulacak tesis yapılamaz ve işletilemez” denmektedir. Yeni yapılan değişiklik, Anayasa'nın, tarım arazilerinin (md.45), çevrenin (md.56), tabiat varlıklarının (md.63) ve ormanların korunması (md.169) ile ilgili amir hükümlerine tamamen aykırıdır. Türkiye Kent Konseyleri Platformu olarak “Ölmez” ama son yönetmelikle öldürülmeye teşebbüs edilen Zeytinlik alanların maden faaliyetine açılmasını istemiyoruz. Kanunlara aykırı olan işlemin acilen durdurulmasını ve ülkemizin başta zeytinlikler olmak üzere tüm verimli tarım topraklarının madencilik faaliyetlerinden korunmasını talep ediyoruz.

 

         Saygılarımızla;

                                     Konak Kent Konseyi ve Ege Kent Konseyleri  Birliği Başkanı

                                                              Hamit Mumcu